Τράπεζες

Bank of Cyprus: www.bankofcyprus.com

Hellenic Bank: www.hellenicbank.com

Alpha Bank: www.alphabank.com

USB Bank: www.usbbank.com

Societe Generale Bank: www.sgcyprus.com

RCB Bank: www.rcbcy.com

Eurobank Cyprus: www.eurobank.com

Ancoria Bank: www.ancoriabank.com

Cdb Bank: www.cdb.com

National Bank Of Greece (Cyprus): www.nbg.com

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Από την ένταξη της Κύπρος στην ΕΕ το 2004, ο ΦΠΑ πρέπει να καταβάλλεται κατά την αγορά ενός νέου ακινήτου.

Ο ΦΠΑ επιβάλλεται επί της τιμής πώλησης σε ποσοστό 19%.

Δεν επιβάλλεται ΦΠΑ για την αγορά της γης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΕ 5%

Με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε (5%) έχει εισαχθεί για τα ακίνητα που αγοράζονται από τους Κύπριους, πολίτες της ΕΕ και μη πολίτες της ΕΕ οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου υπό ορισμένους κανονισμούς.

ΕΤΗΣΙΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Α. Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Οι τιμές έχουν ως εξής:

Value of PropertyRate
0 € - 12 500 € 0%
12 501 € - 40 000 € 0.6%
40 001 € - 120 000 € 0.8%
120 001 € - 170.000 € 0.9%
170 001 € - 300 000 € 0.11%
300 001 € - 500 000 € 0.13%
500 001 € - 800 000 € 0.15%
800 001 € - 3 000 000 € 0.17%
Over 3 000 000 € 0.19%

Β. Δημοτικός Φόρος

Ως εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του ακινήτου, είστε υποχρεωμένος  να καταβάλλεις  ετήσιο φόρο Δήμος, υπολογίζεται επί της αξίας αγοράς του ακινήτου κατά την 1 Ιανουαρίου 1980. Τα ποσοστά κυμαίνονται από 1 % – 2%. Δημοτικός Φόρος καταβάλλεται σε τοπική δημοτική αρχή σας.

Γ. Τέλη Αποχετεύσης

Ως εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του ακινήτου, είστε υποχρεωμένος να καταβάλλεις ετήσιο φόρο Αποχέτευσης, το οποίο υπολογίζεται επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου κατά την 1η Ιανουαρίου του 1980. Τα ποσοστά κυμαίνονται από 3% – 5%. Φόροι Αποχέτευσης καταβάλλονται ετησίως σε τοπικό Συμβούλιο Αποχέτευσης.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Όταν εκδοθεί ο τίτλος ιδιοκτησίας, (λίγα χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου / ιδιοκτησίας) είναι πάντα στο όνομα του δημιουργού και στη συνέχεια του κατασκευαστή μεταφέρει τίτλο ιδιοκτησίας της κάθε μονάδας στο όνομα του αγοραστή. Από τη στιγμή που το Συμβόλαιο πώλησης κατατίθεται στο Κτηματολόγιο, ο αγοραστής θα μπορεί να αποτρέψει τον ιδιοκτήτη /κατασκευαστή  από το να μεταφέρει την περιουσία οπουδήποτε αλλού ή να την αλλάξει.

Μετά τη μεταβίβαση του ακινήτου και εγγραφής στο όνομα του αγοραστή, το Επαρχιακό Κτηματολόγιο θα χρεώσει τέλη μεταβίβασης. Αυτά είναι με βάση την αγοραία αξία του ακινήτου κατά το χρόνο της αγοράς και υπολογίζονται ως εξής:

Για τα ακίνητα που ανήκουν σε ένα ζευγάρι ή δύο άτομα, κάθε αγοραστής πληρώνει τα τέλη μεταβίβασης σε 50% της αξίας του ακινήτου για το καθένα,

Τα τέλη μεταφοράς – καταβάλλεται μόνο μία φορά – είναι πληρωτέα κατά την μεταφορά και την καταχώρηση στο όνομα του αγοραστή του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου (συνήθως 3 – 5 έτη μετά την οριστική παραλαβή).

Value of PropertyRate
Up to €85.430.07 3%
€120.001 - €170.860.14 5% For properties owned by a couple or by two individuals, each buyer pays transfer fees on 50% of the property value for each, bringing financial benefit on any property with a value exceeding €85.430,07
€170.001 - €170.860.15 8% Transfer fees – payable only once - are payable at the transfer and registration in the purchaser’s name of the title deed of the property (usually 3 – 5 years after final delivery).

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου είναι ένα έγγραφο στο οποίο αναγράφει  το όνομα του ιδιοκτήτη. Ο αγοραστής μπορεί να μεταβιβάσει το ακίνητο στον/ στους ή στο όνομα εταιρείας οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί. Μια τέτοια μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή της άδειας από το Συμβούλιο του Υπουργείου. Με την υπογραφή της σύμβασης πώλησης και την καταβολή της προκαταβολής, η σύμβαση έχει καταχωρηθεί στο Κτηματολόγιο για να εγγυηθεί την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων για τον αγοραστή, σε περίπτωση μη τήρησης της σύμβασης.

Από τη στιγμή που αγοράζετε το ακίνητό σας από την εταιρεία «YIATROS GROUP OF COMPANIES», η εταιρεία προσφέρει έναν πλήρη κατάλογο υπηρεσιών, όπως βοήθεια για την αγορά οικιακής μηχανικής, βοήθεια για εσωτερική διακόσμηση και υποστήριξη για την υποβολή αίτησης άδειας παραμονής.